Ministerul Educaţiei – Arhiepiscopia Bucureştilor

Ministerul Educaţiei – Arhiepiscopia Bucureştilor

Responsive image

O ŞCOALĂ A PREZENTULUI PENTRU VIITOR

O ŞCOALĂ A PREZENTULUI PENTRU VIITOR

PREAFERICITUL PARINTE PATRIARH DANIEL
Educația în timp de criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor și părinților pentru a nu pierde echilibrul și speranța. De fapt, educația adevărată modelează și cultivă pe om nu numai profesional ci și spiritual... Din acest motiv, Biserica este mereu preocupată ca educația integrală (științifică și spirituală) a copiilor și a tinerilor să fie o prioritate în centrul atenție familiei, a școlii și a societății, întrucât este cea mai importantă investiție spirituală, care nu poate fi niciodată evaluată în bani sau valori materiale.
PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL
mesajul adresat elevilor, părinților și profesorilor, la început de an școlar

Pentru sesiunea a II-a de admitere la Seminarul Teologic au ramas 3 locuri libere și încă 4 locuri speciale pentru romi.REZULTATE VALIDARE ADMITERE VOCAȚIONAL TEOLOGIC SESIUNEA I 2024 REZULTATE ADMITERE 2024 - VIZITA MEDICALĂ / MUZICĂ - 22.05.2024 REZULTATE ADMITERE 2024 - RELIGIE - 23.05.2024

ADMITERE PROFIL TEOLOGIC 2024
22 mai - Vizita medicală și proba de aptitudini muzicale;
23 mai - Proba de verificare a cunoștintelor religioase;
Probele pentru examen vor începe la ora 10.00. Accesul candidaților în săli se va face cu 30 de minute înainte de începerea probei.Pentru orice solicitare referitoare la adeverințe, tablete, alocații, burse, situații școlare, eliberarea unor acte originale vă rugăm să trimiteți cererile însoțite de o copie după actul de identitate doar la adresa de e-mail seminarulortodox@gmail.com. Eliberarea documentelor solicitate se va face la registratură după următorul program:

 • Luni, (în intervalul orar 13:00-14:00)
 • Marți (în intervalul orar 15:00-16:00)
 • Miercuri (în intervalul orar 13:00-14:00)
 • Joi (în intervalul 15:00-16:00)

 • Dosarele se pot depune în perioada 11.09-06.10.2023 la secretariat sau online pe e-mailul unitatii: seminarulortodox@gmail.com
  Perioadele dedicate programelor școlare:
 • „Școala altfel” - 29.01.2024 - 02.02.2024
 • „Săptămâna verde” - 08.04.2024 - 12.04.2024

 • Prezentare generală

  In toamna anului școlar 1948-1949 in Bucuresti lua fiinta Scoala medie tehnica de cantareti bisericesti, in locul celor doua seminarii Central si Nifon, acum desfiintate – structurata pe doi ani de studii (fata de opt ani cati aveau pana atunci fostele seminarii).

  Mai tarziu, prin adoptarea unui nou  Regulament pentru invatamantul teologic , odata cu reorganizarea procesului de invatamant, s-a desfiintat examenul pentru  Diploma de cantaret bisericesc  si s-a renuntat si la prima parte a denumirii oficiale a scolii, ramanand in uz numai cea de a doua parte: “ Seminarul Teologic ”.

  Ca urmare a evenimentelor politice din decembrie 1989 si a schimbarilor ce au avut loc dupa aceea in tara noastra, Seminarul Teologic Ortodox din Bucuresti a devenit  Seminarul Teologic Liceal Ortodox  , fiind inclus in schema Ministerului Invatamantului (devenit apoi Ministerul Educatiei Nationale) si adaptat la modul de organizare si functionare a liceelor teoretice laice.

  In anul şcolar 2004-2005 s-a dat în folosinţă parterul noii clădiri a Seminarului Teologic, procesul de învăţământ revenind din strada Sălaj Bacău nr 3 în Strada Radu Vodă nr 24 A - vatra Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti, într-o nouă clădire ridicată din temelii cu sprijinului Băncii Mondiale , a Primăriei Sectorului 4 si prin osteneala PC. Pr. Prof. Dr. Mihai Aurel (director intre 1995-2012)

  Profilul postliceal sanitar din cadrul Seminarului Teologic Ortodox a luat ființă în anul 2016, într-o perioadă în care medicii și asistenții medicali, luau drumul pibegiei mergând să lucreze în străinatate. Prin înființare acestui profil în cadrul Seminarului bucureștean, biserica a adus un strop de bucurie și o rază de speranță că absolvenții acestei școli vor rămâne aici în echipa medic – asistent – pacient și Dumnezeu. În cadrul școlii funcționează trei calificări profesionale: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare.

  In prezent se executa lucrari de amenajare a mansardei cladirii cu sprijinul Primariei Sectorului 4

  VIZIUNEA

  Fii modern, fără a renunța la valorile tradiționale.

  Seminarul Teologic Ortodox își dorește să ofere șanse egale tuturor elevilor, să susțină principiile școlii incluzive, să fie deschis tuturor și să promoveze calitatea în educație pentru fiecare participant la actul educațional.

  ROFUIP OFERTA EDUCATIONALA ROFUI

  Cadre didactice

    Prof. Camelia Roxana Lepădat
    Prof. dr. Mihaela Trifu
    Prof. Mirela Marinescu
    Prof. Miruna Iordănescu
    Prof. Ioana Andreea Bogdan
    Prof. Baraboi Diana
    Prof. Bogdan Cârstea
    Prof. Liliana Cârstea
    Prof. Despina-Catrinel Ticulescu
    Prof. dr. Nicoleta Adriana Geamănă
    Pr. prof. dr. Marian Colţan -Director
    Arhim. prof. dr. Nectarie Șofelea -Director Adj.
    Pr. prof .dr. Gheorghe Dogaru
    Pr. prof. Ionuţ Bărbulescu
    Pr. prof. dr. Dan Toader
    Pr. prof. dr. Costel Burlacu
    Pr. prof. dr. Valer Ulican
    Pr. prof.dr. Horia Mălușanu
    Pr. prof. Andrei Niculae
    Pr. prof. Ștefan Zară
    Arhid. prof. Varlaam Gomei
    Arhid. prof. Nifon Constantin
    Prof. Ioan Jata
    Arhid. prof. dr. Ştefan Răzvan
    Prof. Silvia Dumitru
    Prof. Mihaela-Mirela Plăiașu
    Prof. Genoveva-Elena Dogaru
    Prof. Mocanu Cătălin-Georgian
    Prof. Giana Niculina Panțiru
    Prof. Iuliana Mihaela Măluşanu
    Prof. Doina Nedelcu
    Prof. Bogdan Cotos
    Prof. Paraschiva Grigorie
    Prof. Doina Nedelcu
    Dr. Mariana Pelican
    Dr. Carmen Daviţoiu – Leşu
    Dr. Ileana Alexandra Sanda
    Dr. Elena Comănescu
    Prof. Maria Augustina Baldovinescu
    Prof. Mihaela Petre
    Prof. Tania Nicolăescu
    Prof. Marina Dumitrescu
    Prof. Nicoleta Iuliana Lăzărescu
    Prof. Rodica Muşat
    Prof. Aurelia Nicolăescu
    Prof. Gelu Nicolae Costache
    Prof. Cristina Lăptici
    Prof. Liliana Bucur
    Prof. Mihaela Cămârzan
    Prof. Iulian Valentin Nica
    Prof. Cosmin Vlăsceanu
    Arhid. Prof. dr. Sorin Adrian Mihalache
    Prof. Teodora Badea
    Prof. Beatrice Cirstea
    Prof. Elena Liliana Murguleţ
    Prof. Alexandru Năstase

  Metodologie Săptămâna Verde Program Casierie Stat personal 03.2023 Stat personal 09.2022 Declaratie de interese personal didactic LISTA POSTURI VACANTE 2024-2025 MANAGEMENT CAZURI DE VIOLENȚĂ Anunt concurs analist programator Selecție dosare concurs analist programator

  MISIUNE, VALORI

  Seminarul Teologic Ortodox își propune:

  -Întregul proces educațional să fie centrat către performanţa profesională, în spiritul respectului şi promovării valorilor creștine, spre a oferi pieței muncii tineri capabili să se integreze la realitatea dinamică, tineri pregătiți pentru competițiile şi provocările viitorului. 

  -,,să trăim împreună diferiți” deoarece într-o societate dinamică, orientată spre dimensionarea informațională, școala este factorul esențial al formării resursei umane a acesteia – OMUL. În oraș conviețuiesc oameni de diferite etnii, rolul instituției noastre fiind asigurarea apropierii între etnii, cunoașterea și acceptarea reciprocă, aplicând sloganul european.

  - să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;

  - să ofere educație la standarde de calitate generate şi de integrarea europeană a României, în scopul dobândirii de cunoștințe, formării de deprinderi şi dezvoltări de aptitudini semnificative din perspectiva personală, civică, socială şi spirituală, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, capabile să se integreze pe piața muncii.

  - să le ofere elevilor un mediu de învățare şi instruire practică provocator şi stimulativ, axat pe nevoile, stilul de învățare şi aspirațiile individuale, creându-le pentru tot restul vieții, dorința de a învață si de a se perfecționa.

  - să ofere elevilor un învățământ retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice audiovizuale modernizate, practici inovative din domeniul sănătății), bazat pe un management profesional şi adaptat nevoilor de calificare, mobilitate si flexibilitate. 

  - să dezvolte aptitudini şi o motivație reală a acestora pentru profesia de asistent medical. 

  - să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii 

  - să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.


  Caracteristicile unui program de învățare și ale furnizorului acestuia reprezintă de fapt calitatea educației. Prin aceste caracteristici sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor precum și standardele de calitate. Evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație – ca evaluare internă – sau de agenția națională specializată (ARACIP) prin evaluarea externă. 
  Seminarul Teologic Ortodox București își desfăşoară activitatea prin componentele organigramei, respectiv Consiliul de Administraţie, Consiliul profesoral, comisii, catedre, compartimentele și departamentele, în directă relaţie cu consiliul elevilor şi fiecare clasă de elevi, cu sprijinul metodologic şi de specialitate a Inspectoratului Scolar, C.C.D. în colaborare cu Comitetul de părinți pe liceu, diverse ONG-uri. 
  Întreaga activitate din liceu urmărește aplicarea coerentă a strategiei naţionale în procesul educaţional, a programelor de dezvoltare elaborate.

  VALORI:
  1.    credinţa în Dumnezeu;
  2.    iubirea;
  3.    libertatea;
  4.    demnitatea persoanei;
  5.    respectul;
  6.    integritatea;
  7.    implicarea;
  8.    profesionalismul;
  9.    perseverenţa.