Ministerul Educaţiei – Arhiepiscopia Bucureştilor

Ministerul Educaţiei – Arhiepiscopia Bucureştilor

Responsive image

O ŞCOALĂ A PREZENTULUI PENTRU VIITOR

O ŞCOALĂ A PREZENTULUI PENTRU VIITOR

PREAFERICITUL PARINTE PATRIARH DANIEL
Educația în timp de criză trebuie să fie întărire spirituală a copiilor și părinților pentru a nu pierde echilibrul și speranța. De fapt, educația adevărată modelează și cultivă pe om nu numai profesional ci și spiritual... Din acest motiv, Biserica este mereu preocupată ca educația integrală (științifică și spirituală) a copiilor și a tinerilor să fie o prioritate în centrul atenție familiei, a școlii și a societății, întrucât este cea mai importantă investiție spirituală, care nu poate fi niciodată evaluată în bani sau valori materiale.
PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL
mesajul adresat elevilor, părinților și profesorilor, la început de an școlar
Pentru orice solicitare referitoare la adeverințe, tablete, alocații, burse, situații școlare, eliberarea unor acte originale vă rugăm să trimiteți cererile însoțite de o copie după actul de identitate doar la adresa de e-mail seminarortodoxbucuresti@gmail.com. Eliberarea documentelor solicitate se va face la registratură după următorul program: • Luni, (în intervalul orar 13:00-14:00) • Marți (în intervalul orar 15:00-16:00) • Miercuri (în intervalul orar 13:00-14:00) • Joi (în intervalul 15:00-16:00)

Prezentare generală

In toamna anului școlar 1948-1949 in Bucuresti lua fiinta Scoala medie tehnica de cantareti bisericesti, in locul celor doua seminarii Central si Nifon, acum desfiintate – structurata pe doi ani de studii (fata de opt ani cati aveau pana atunci fostele seminarii).

Mai tarziu, prin adoptarea unui nou  Regulament pentru invatamantul teologic , odata cu reorganizarea procesului de invatamant, s-a desfiintat examenul pentru  Diploma de cantaret bisericesc  si s-a renuntat si la prima parte a denumirii oficiale a scolii, ramanand in uz numai cea de a doua parte: “ Seminarul Teologic ”.

Ca urmare a evenimentelor politice din decembrie 1989 si a schimbarilor ce au avut loc dupa aceea in tara noastra, Seminarul Teologic Ortodox din Bucuresti a devenit  Seminarul Teologic Liceal Ortodox  , fiind inclus in schema Ministerului Invatamantului (devenit apoi Ministerul Educatiei Nationale) si adaptat la modul de organizare si functionare a liceelor teoretice laice.

In anul şcolar 2004-2005 s-a dat în folosinţă parterul noii clădiri a Seminarului Teologic, procesul de învăţământ revenind din strada Sălaj Bacău nr 3 în Strada Radu Vodă nr 24 A - vatra Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti, într-o nouă clădire ridicată din temelii cu sprijinului Băncii Mondiale , a Primăriei Sectorului 4 si prin osteneala PC. Pr. Prof. Dr. Mihai Aurel (director intre 1995-2012)

Profilul postliceal sanitar din cadrul Seminarului Teologic Ortodox a luat ființă în anul 2016, într-o perioadă în care medicii și asistenții medicali, luau drumul pibegiei mergând să lucreze în străinatate. Prin înființare acestui profil în cadrul Seminarului bucureștean, biserica a adus un strop de bucurie și o rază de speranță că absolvenții acestei școli vor rămâne aici în echipa medic – asistent – pacient și Dumnezeu. În cadrul școlii funcționează trei calificări profesionale: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare.

In prezent se executa lucrari de amenajare a mansardei cladirii cu sprijinul Primariei Sectorului 4

VIZIUNEA

Fii modern, fără a renunța la valorile tradiționale.

Seminarul Teologic Ortodox își dorește să ofere șanse egale tuturor elevilor, să susțină principiile școlii incluzive, să fie deschis tuturor și să promoveze calitatea în educație pentru fiecare participant la actul educațional.

REZULTATE ADMITERE 2023 ROFUIP OFERTA EDUCATIONALA ROFUI

Cadre didactice

  Prof. dr. Mihaela Trifu
  Prof. Mariana-Laura Pintea
  Prof. Elvira-Ştefania Gorecki
  Prof. Mirela Marinescu
  Prof. Adriana Rodica Ştefănescu
  Prof. Baraboi Diana
  prof. Liliana Cârstea
  Prof. Despina-Catrinel Ticulescu
  Prof. Filofteia Popoiag
  Pr. prof. dr. Marian Colţan -Director
  Arhim. prof. dr. Nectarie Șofelea -Director Adj.
  Pr. prof .dr. Gheorghe Dogaru
  Pr. prof. Ionuţ Bărbulescu
  Pr. prof. dr. Dan Toader
  Pr. prof. dr. Costel Burlacu
  Pr. prof. dr. Valer Ulican
  Pr. prof.dr. Horia Mălușanu
  Pr. prof. Andrei Niculae
  Pr. prof. Ștefan Zară
  Arhid. prof. Varlaam Gomei
  Arhid. prof. Nifon Constantin
  Prof. Ioan Jata
  Arhid. prof. dr. Ştefan Răzvan
  Prof. Paraschiva Grigorie
  Prof. Silvia Dumitru
  Prof. Mihaela-Mirela Plăiașu
  Prof. Genoveva-Elena Dogaru
  Mocanu Cătălin-Georgian
  Prof. Doina Nedelcu
  Prof. Adriana Păunescu
  Prof. Iuliana Mihaela Măluşanu
  Prof. Bogdan Cotos
  prof. Doina Nedelcu
  prof. Paraschiva Grigorie
  Dr. Mariana Pelican
  Dr. Carmen Daviţoiu – Leşu
  Dr. Ileana Alexandra Sanda
  Dr. Elena Comănescu
  Dr. Adrian Ioan Lungu
  Prof. Maria Augustina Baldovinescu
  Prof. Tania Nicolăescu
  Prof. Marina Dumitrescu
  Prof. Nicoleta Iuliana Lăzărescu
  Prof. Rodica Muşat
  Prof. Aurelia Nicolăescu
  Prof. Gelu Nicolae Costache
  Prof. Cristina Lăptici
  Prof. Liliana Bucur
  Prof. Mihaela Petre
  Prof. Constanţa Tieru – Hatu
  Prof. Gabriela Daniela Ivan
  Prof. Cosmin Vlăsceanu
  Arhid. Prof. dr. Sorin Adrian Mihalache
  Prof. Teodora Badea
  Prof. Beatrice Cirstea
  Prof. Elena Liliana Murguleţ
  Prof. Ana Ungureanu
  Prof. Alexandru Năstase
  Prof. Adriana Căruntu

Metodologie Săptămâna Verde Program Casierie Stat personal 03.2022 Stat personal 09.2022 Admitere Seminar Teologic Ortodox 2023 Admitere Profil postliceal sanitar 2023

MISIUNE, VALORI

Seminarul Teologic Ortodox își propune:

-Întregul proces educațional să fie centrat către performanţa profesională, în spiritul respectului şi promovării valorilor creștine, spre a oferi pieței muncii tineri capabili să se integreze la realitatea dinamică, tineri pregătiți pentru competițiile şi provocările viitorului. 

-,,să trăim împreună diferiți” deoarece într-o societate dinamică, orientată spre dimensionarea informațională, școala este factorul esențial al formării resursei umane a acesteia – OMUL. În oraș conviețuiesc oameni de diferite etnii, rolul instituției noastre fiind asigurarea apropierii între etnii, cunoașterea și acceptarea reciprocă, aplicând sloganul european.

- să promoveze principiile egalizării de şanse în scopul integrării şcolare;

- să ofere educație la standarde de calitate generate şi de integrarea europeană a României, în scopul dobândirii de cunoștințe, formării de deprinderi şi dezvoltări de aptitudini semnificative din perspectiva personală, civică, socială şi spirituală, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, capabile să se integreze pe piața muncii.

- să le ofere elevilor un mediu de învățare şi instruire practică provocator şi stimulativ, axat pe nevoile, stilul de învățare şi aspirațiile individuale, creându-le pentru tot restul vieții, dorința de a învață si de a se perfecționa.

- să ofere elevilor un învățământ retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, tehnologii didactice audiovizuale modernizate, practici inovative din domeniul sănătății), bazat pe un management profesional şi adaptat nevoilor de calificare, mobilitate si flexibilitate. 

- să dezvolte aptitudini şi o motivație reală a acestora pentru profesia de asistent medical. 

- să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor legislaţiei şcolare şi legislaţiei muncii 

- să ofere părinţilor o siguranţă deplină în sensul că educaţia copiilor lor se realizează într-un cadru educativ normal şi sănătos, în măsură să-i formeze pe aceştia astfel încât să poată participa activ la transformarea de ansamblu a societăţii; să fie activi şi eficienţi, apţi să se integreze socio-profesional în viaţa comunităţii; să cunoască şi să respecte legislația; să înţeleagă schimbările ce au loc în viaţa cotidiană.


Caracteristicile unui program de învățare și ale furnizorului acestuia reprezintă de fapt calitatea educației. Prin aceste caracteristici sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor precum și standardele de calitate. Evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație – ca evaluare internă – sau de agenția națională specializată (ARACIP) prin evaluarea externă. 
Seminarul Teologic Ortodox București își desfăşoară activitatea prin componentele organigramei, respectiv Consiliul de Administraţie, Consiliul profesoral, comisii, catedre, compartimentele și departamentele, în directă relaţie cu consiliul elevilor şi fiecare clasă de elevi, cu sprijinul metodologic şi de specialitate a Inspectoratului Scolar, C.C.D. în colaborare cu Comitetul de părinți pe liceu, diverse ONG-uri. 
Întreaga activitate din liceu urmărește aplicarea coerentă a strategiei naţionale în procesul educaţional, a programelor de dezvoltare elaborate.

VALORI:
1.    credinţa în Dumnezeu;
2.    iubirea;
3.    libertatea;
4.    demnitatea persoanei;
5.    respectul;
6.    integritatea;
7.    implicarea;
8.    profesionalismul;
9.    perseverenţa.