ACTIVITĂŢI SPORTIVE , TABĂRA DE VARĂ- GRECIA

ACTIVITĂŢI SPORTIVE , TABĂRA DE VARĂ- GRECIA

Pregătirea teoretică, practică şi duhovnicească a elevilor este chintesenţa activităţilor cadrelor didactice şi tuturor angajaţilor instituţiei, deoarece prin aceasta se concretizează adevăratul scop al fiecărei persoane care activează în cadrul Seminarului Teologic, dar nu sunt uitate nici activităţile recreative care aduc prin specificul lor o prospeţime constructivă în viaţa de elev.

Pe lângă pregătirea teoretică sunt desfăşurate de-a lungul anului şcolar numeroase activităţi în afara programului de studiu al elevilor, printre care se regăsesc activităţile cu caracter sportiv, excursii, vizite la muzee, concursuri de şah, tenis de masă, participare la diferite momente festive ale Bisericii etc

Sub atenta supraveghere a profesorului de educaţie fizică şi sport, elevii participă la diferite concursuri cu alte licee din capitală, obţinând rezultate deosebite.

Pe parcursul vacanţei de vară, elevii participă la o tabără în Grecia şi timp de o săptămână iar parte la diferite activităţi interactive. De menţionat este faptul că această tabără de vară este concepută ca o recompensă pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, fiind o modalitate de a-i stimula pentru învăţarea temeinică a noţiunilor teologice şi nu numai. Totodată, în această tabără sunt selectaţi şi elevii care participă într-un mod activ la diferitele evenimente din cursul anului şcolar.

Responsive image Responsive image Responsive image