Împărtăşirea elevilor în Postul Crăciunului

Împărtăşirea elevilor în Postul Crăciunului

Pe lângă pregătirea teoretică, formarea duhovnicească a elevilor Seminarului Teologic "Nifon Mitropolitul" din Bucureşti ocupă un loc important în ceea ce priveşte obiectivele pe care instituţia le are cu privire la instruirea viitorilor candidaţi la misiunea  preoţească. 

Soborul de părinţi profesori au oficiat Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Radu Vodă, iar la momentul împărtăşirii, elevii, cu lumânări în mână şi cu emoţie în suflet au păşit prin faţa Uşilor Împărăteşti, unde au primit Sfânta Împărtăşanie.  

Împărtăşirea elevilor este un eveniment care se desfăşoară cu regularitate în cadrul Seminarului, dar, în fiecare post, în biserica Mănăstirii Radu Vodă se reunesc cei care activează în această şcoală pentru a înălţa împreună rugăcuni către Dumnezeu şi pentru a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos.

Sfânta Împărtăşanie este clipa aşteptată de fiecare credincios deoarece este momentul cu încărcătura duhovnicească cea mai intensă în care ne unim cu Hristos, prin Trupul şi Sângele Lui. Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul VI, versetul 54 ne prezintă cuvintele Mântuitorului: „ Cel ce manâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. Reflectând la aceste cuvinte pline de învăţături teologice esenţiale creştinismului, elevii teologi se apropie cu multă bucurie de potirul sfânt şi se încarcă duhovniceşte, trăind într-un mod plăcut lui Dumnezeu şi ghidându-şi viaţa după învăţăturile Bisericii, punându-le în practică, formându-se ca adevărate modele creştine pentru societatea actuală. 

Responsive image Responsive image