Vizită la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Vizită la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti au vizitat Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, în cadrul programului naţional „Şcoala altfel”. Aceştia au aflat detalii despre oferta educaţională a instituţiei universitare şi au vizitat biblioteca, sălile de studiu ale facultăţii, precum şi Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina”.

Elevi din clasa a 12-a a Seminarului Teologic Ortodox din Capitală, însoţiţi de pr. protopop Dan Toader, au primit informaţii despre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti de la pr. conf. univ. dr. Nicuşor Beldiman, directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică şi Artă Sacră al facultăţii, şi de la pr. lect. univ. dr. Mihai Aurel, vicar eparhial. „În cadrul acestui eveniment, elevilor le-a fost prezentată oferta educaţională de la programul de licenţă care cuprinde patru specializări: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistenţă Socială, şi Artă Sacră. Totodată a fost vizitată Sala de lectură «Teodor M. Popescu», precum şi celelalte săli de cursuri şi seminarii. De asemenea, au avut loc întâlniri cu profesorii şi studenţii instituţiei noastre de învăţământ. Nu în ultimul rând trebuie menţionat că elevii seminarişti au avut bucuria de a se ruga în Paraclisul universitar «Sfânta Ecaterina», închinân­du-se şi la moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina”, ne-a declarat pr. conf. univ. dr. Nicuşor Beldiman.

În fiecare an, aproape toți absolvenţii Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti se înscriu la examenul de admitere organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Capitală. „Avându-se în vedere că în această săptămână se desfăşoară programul naţional «Şcoala altfel», elevii Seminarului Teologic Ortodox din Bucureşti au dorit să viziteze această facultate de teologie. Aici ei de fapt vor aprofunda ceea ce au învăţat până acum şi vor duce mai departe dragostea pentru Hristos. A fost o zi câştigată pentru ei, deoarece au trăit anticipat emoţia de a fi studenți. Ei, păşind aici, au înţeles că studiul teologiei este unul continuu şi nu se opreşte odată cu încheierea unor cursuri, ci el continuă şi după aceasta, în activitatea pasto­ral-mi­sionară de preot. Elevii s-au familiarizat cu sălile instituţiei de învăţământ, unde cred că este o concentrare de spiritualitate şi cultură. O instituţie ca aceasta duce mai departe ceea ce s-a agonisit de-a lungul timpului, prin rugăciune, dar şi prin cultură”, a precizat pr. protoiereu Dan Toader.

Responsive image Responsive image