Cererile de reînscriere pentru elevii retrași sau repetenți se fac în perioada 1-6 septembrie 2021.

ADMITERE 2021

Pentru anul scolar 2021-2022 planul de scolarizare pentru anul I cuprinde urmatoarele calificari profesionale:

 • asistent medical generalist - 2 clase (56 locuri)
 • asistent medical de farmacie - o clasa (28 locuri)
 • asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare - o clasa (28 locuri)

Acte necesare înscriere

 • Pentru inscriere actele se vor trimite scanate/fotografiate, cu prioritate online, exclusiv la adresa de e-mail admiterepostliceala@gmail.com.
 • cerere de înscriere (download);
 • copie a Diplomei de Bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului (pentru absolvenții promoției 2021) însoțite de foaia matricolă;
 • copie a buletinului sau a cărții de identitate;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui;
 • adeverință medicală;
 • recomandare preot paroh/duhovnic;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Bucureștilor - Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul - cerere de Binecuvântare (download) Actele pentru obținerea Înaltei Binecuvântări (copie buletin, recomandare de la preotul duhovnic sau paroh, cererea tip completată) pot fi trimise și în varianta on line pe avizcult@arhiepiscopiabucurestilor.ro.

Calendar

15 iulie - 8 septembrie Înscrierea candidaților (Dosarele de înscriere a candidaților la profilul postliceal sanitar din cadrul Seminarului Teologic Ortodox (asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare) se vor depune cu prioritate online, până pe 8 septembrie, prin transmiterea documentelor scanate pe adresa de e-mail admiterepostliceala@gmail.com)
9 septembrie Susținerea probei scrise (ora 10:00) - candidații sunt rugați să fie prezenți în săli, la sediul Seminarului, de la ora 9. Examenul de admitere la profilul postliceal sanitar din cadrul Seminarului Teologic Ortodox (asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare) va avea loc in data de 9 septembrie, ora 10, in incinta Seminarului Teologic Ortodox (la Manastirea Radu Voda), Str. Radu Voda nr. 24A. Accesul se va face cu maximum 30 minute inainte de ora inceperii examenului (pana la ora 9:30), cu buletinul. Purtarea măștii este obligatorie.
11 septembrie Afișarea rezultatelor (inclusiv online)

Proba scrisă

Examenul de admitere constă într-un test grilă cu 30 de itemi, cu o singură variantă corectă de răspuns. Conform metodologiei de admitere, in caz de medie/nota finala egala, criteriul de departajare este media de absolvire a anilor de liceu.

Bibliografie

 1. Manual Biologie clasa a XI-a, editura Corint, autori: Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Carmen Salavastru, an 2007
 2. Manual Biologie clasa a XI-a, Editura Didactică si Pedagogică, autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu, an 2006.