ADMITERE 2019

Pentru anul scolar 2019-2020 planul de scolarizare pentru anul I cuprinde urmatoarele calificari profesionale:

 • asistent medical generalist - 2 clase (56 locuri)
 • asistent medical de farmacie - o clasa (28 locuri)
 • asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare - o clasa (28 locuri)

Perioadele în care se eliberează binecuvântările (avizele de cult) în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Şcoala Postliceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie sunt:

 • 15-19 iulie 2019;
 • 19-30 august 2019, cu excepţia week-end-urilor

Actele necesare în vederea primirii binecuvântării (avizului de cult) sunt:

 • Cerere (download);
 • CI/BI (copie);
 • recomandarea preotului duhovnic (document original).

Calendar

15 - 19 iulie
19 august - 4 septembrie
Înscrierea candidaților
5 septembrie Susținerea probei scrise (ora 9:00) și afișarea rezultatelor

Proba scrisă

Examenul de admitere constă într-un test grilă cu 30 de itemi, cu o singură variantă corectă de răspuns.

Bibliografie

 1. Manual Biologie clasa a XI-a, editura Corint, autori: Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Carmen Salavastru, an 2007
 2. Manual Biologie clasa a XI-a, Editura Didactică si Pedagogică, autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu, an 2006.

Acte necesare

 • cerere de înscriere (download);
 • copie a Diplomei de Bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului (pentru absolvenții promoției 2019) însoțite de foaia matricolă;
 • copie a buletinului sau a cărții de identitate;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui;
 • adeverință medicală;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Bucureștilor - Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul (dosarul va cuprinde pentru toate documentele fotocopii simple, nelegalizate, și va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul – str. Intrarea Miron Cristea, nr. 9, parter – excepție fac zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii)
 • dosar mapă.
In atentia candidatilor la Examenul de Admitere la Scoala Postliceala Sanitara

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. b din Metodologia de Admitere la Școala Postliceală Sanitară, aprobată prin hotărârea Consiliului de Administrație din 02.08.2016, se poate face redistribuirea candidaților de la o calificare profesională la alta, în condițiile respectării mediei de admitere de la calificarea la care se solicită redistribuirea. În cazul în care există mai multe solicitări se va proceda la ierarhizarea candidaților în funcţie de media obținută la concurs și celelalte criterii specifice din metodologie, în limita realizării cifrei de școlarizare.

Potrivit Metodologiei de Admitere în învăţământul postliceal elaborată cf. OMECTS nr. 5346/ 07.11.2011 şi aprobată în Consiliul de Administraţie din data de 02.08.2016, art. 26: Dacă în urma ierarhizării candidaţilor, pe ultimul loc se află doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie de admitere, departajarea se face în funcţie de media generală obţinută ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire din mediile generale din anii de liceu.