ADMITERE 2019

Sesiunea II

24 - 25 IULIE 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini
29 IULIE 2019 Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:
 • ora 10:00 - vizita medicală, muzică și proba scrisă cunoștințe religioase
Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor

Actele necesare în vederea primirii binecuvântării (avizului de cult) sunt:

 • Perioada de acordare – 15-25 iulie 2019, între orele 0900 – 1500

(dosarul va cuprinde pentru toate documentele fotocopii simple, nelegalizate, și va fi depus personal de către candidat la Sectorul Învăţământ şi activități cu tineretul – str. Intrarea Miron Cristea, nr. 9, parter – excepție fac zilele de sâmbătă, duminică, sărbătorile legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii)

 1. Cerere (formular tip eliberat de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul; se completează de către candidat în momentul depunerii dosarului); (download)
 2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură și media la Purtare, din clasele V-VII și semestrul I din cls. a VIII-a;
 3. Certificat de botez sau adeverință de botez - în cazul în care Botezul a fost efectuat în altă eparhie se va obţine înfierea în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor prin Sectoarele Învățământ și activități cu tineretul și Administrativ bisericesc;
 4. Certificat de naştere;
 5. Carte de identitate (dacă este cazul);
 6. Recomandarea preotului duhovnic și a Consiliului parohial din localitatea de domiciliu – cu antet, semnătură şi ştampilă;
 7. Recomandarea profesorului de Religie;
 8. Fişa medicală (de la policlinica teritorială de care aparţine candidatul) - va cuprinde următoarele examene: Pulmonar; Boli interne; O.R.L.; Oftalmologie; Menţiunea: ,,este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";

 1. Asumarea liberă şi conştientă, în deplină responsabilitate, a respectării normelor legislative care prevăd activităţile desfăşurate în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi a Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul/Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfânta Filofteia, inclusiv obligaţiile prevăzute privind autoîntreţinerea, achitarea taxelor şcolare, participarea la programele didactice, de practică liturgică şi formare duhovnicească etc. Candidaţii vor lua la cunoştinţă faptul că primirea Înaltei binecuvântări (avizul de cult) din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor nu-i îndreptăţeşte să solicite vreo formă de sprijin sau întreţinere din partea Arhiepiscopiei pe durata studiilor, în virtutea calităţii de elev seminarist. O astfel de solicitare pot adresa doar parohiei sau mănăstirii care i-a recomandat;
 2. Înţelegerea Înaltei binecuvântări ca pe o relaţie vie şi permanentă cu Biserica, perpetuată pe toată durata studiilor seminariale. În cazul unor abateri grave, Înalta binecuvântare (avizul de cult) poate fi retrasă, moment în care calitatea de elev seminarist încetează;
 3. La Seminariile Teologice Ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 07,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 09.00 (cf. Anexei nr. 3 la Ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014).

Sesiunea I

8 - 9 MAI 2019 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de către școala gimnazială de proveniență) pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
13 - 14 MAI 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini
15 - 17 MAI 2019 Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:
 • 15 mai - vizita medicală, muzică - ora 10:00
 • 17 mai - proba scrisă cunoștințe religioase - ora 10:00
20 MAI 2019 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
24 MAI 2019 Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor

Proba orală

 1. Verificarea dicției prin:
  • Rostirea uneia dintre rugăciunile:
   • Împarate ceresc
   • Preasfântă Treime
   • Tatăl nostru
   • Psalmul 50
   • Crezul
   • Cuvine-se cu adevărat
   • Aparatoare Doamnă
 2. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești:
   • Sfinte Dumnezeule
   • Cu noi este Dumnezeu
   • Doamne al puterilor
   • Troparul Învierii - Hristos a înviat
   • Tatăl nostru
   • Fie numele Domnului binecuvântat
   • Troparul Rusaliilor - Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
   • Colinde cu conținut religios
  • Intonarea unui cântec patriotic :
   • Deșteaptă-te române
   • Limba noastră - Al. Cristea
   • Țara Mea - D. G. Chiriac
   • Imnul eroilor - I. Brătianu
   • Pui de lei - I. Brătianu
  • Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  • Verificarea simțului ritmic.

Lucrare scrisă cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a și a VIII-a

Conținuturile pentru clasa a VII-A
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Crearea lumii.
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 4. Rugăciunea în viața creștinului.
 5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos.
 6. Legea cea nouă - Fericirile.
Conținuturile pentru clasa a VIII-a
 1. Crezul - sinteza învățăturii de credință.
 2. Pilda semănătorului - primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 3. Biserica, locaș de închinare.
 4. Răbdare și încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox București.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Fișa de înscriere în original și anexa la fișa de înscriere pentru învățământul liceal de la unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a;
 • Foaie matricolă clasele V-VIII;
 • Certificat de naștere - copie xerox;
 • Carte de identitate - copie xerox;
 • Certificat de botez (ortodox) - copie xerox sau original;
 • Fișă medicală de la medicul de familie sau unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a - copie xerox, adeverință vaccinari;
 • Fişa medicală (de la policlinică) (download) - va cuprinde următoarele examene:
  • Pulmonar
  • Boli interne
  • O.R.L.
  • Oftalmologie
  • Menţiunea: "este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice"
 • Recomandarea preotului paroh și a consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Binecuvântarea chiriarhului (pentru fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor o copie a dosarului va fi depusă de către candidat la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul);
 • Dosar mapă.