CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2020

Sesiunea iunie-iulie 2020
25-29 mai 2020 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
9-10 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
11-12 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
15-17 iunie 2020 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
18-19 iunie 2020 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
22 iunie 2020 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
23 iunie 2020 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
30 iunie 2020 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)
1-6 iulie 2020 Rezolvarea contestaţiilor
7 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale