CALENDARUL simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2021

22 martie 2021 Limba şi literatura română – proba E.a) - probă scrisă
23 martie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
24 martie 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – probă scrisă
31 martie 2021 Afișarea rezultatelor

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2021

Teste de antrenament - Modele de subiecte Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2021
31 mai-4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D
23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
28 iunie 2021 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
6-9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2021
19-26 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16 august 2021 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
18 august 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
26-27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale – proba D
30-31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)
1-3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale


Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.