ECHIVALARE COMPETENTE BACALAUREAT

Teste de antrenament - Modele de subiecte Bacalaureat

PROGRAM PREGĂTIRE BACALAUREAT
Limba română – Vineri, între orele 15-17 Istorie – Miercuri, între orele 15-17 Geografie – Luni, între orele 15-17 Logică şi argumentare – Joi, între orele 18-20


Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat 2023
27 martie 2023 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
28 martie 2023 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
29 martie 2023 Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
30 martie 2023 Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
6 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor


Sesiunea iunie-iulie 2023
29 mai - 2 iunie 2023 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
12 - 14 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
14 - 16 iunie 2023 Evaluarea competențelor digitale – proba D
19 - 21 iunie 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
26 iunie 2023 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
27 iunie 2023 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
28 iunie 2023 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
3 iulie 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00
4 - 6 iulie 2023 Rezolvarea contestațiilor
7 iulie 2023 Afișarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2023
17 - 24 iulie 2023 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
7-8 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
9 august 2023 Evaluarea competențelor digitale – proba D
10-11 august 2023 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
16 august 2023 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
17 august 2023 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
18 august 2023 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
25 august 2023 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)
26-28 august 2023 Rezolvarea contestațiilor
29 august 2023 Afișarea rezultatelor finale


Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010) şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5242/31.08.2022.