CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2019

Sesiunea iunie-iulie 2019
27-31 mai 2019 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
31 mai 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
3-4 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
5-6 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
7, 10*-11 iunie 2019 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
12-13 iunie 2019 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 iulie 2019 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
2 iulie 2019 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
4 iulie 2019 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
8 iulie 2019 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)
9-12 iulie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2019
15 - 19 iulie 2019 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019 Înscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
21 august 2019 Limba si literatura româna – proba Ea) - proba scrisa
22 august 2019 Limba si literatura materna – proba Eb) - proba scrisa
23 august 2019 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - proba scrisa
26 august 2019 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa
27, 28 august 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna - proba A
29 august 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna - proba B
30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea competentelor digitale - proba D
2-3 septembrie 2019 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala - proba C
3 septembrie 2019 Afisarea rezultatelor (pâna la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)
3 - 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestatiilor
7 septembrie 2019 Afisarea rezultatelor finale